Ezagutu gaitzazu

FREMAP taldea

Orrialdearen edukia

FREMAPek 4.000 langile inguru ditu, estatu osoan 200 zentro baino gehiagotan zerbitzu ematen dutenak.

FREMAP taldea

Enpresako kulturan, Jokabide-kodean eta Giza-baliabideetarako politiketan jasotako hatsarreen ildotik -Erakundeak bere estrategiaren barruan osatu dituen jardunbideak, denak ere-, ondoko ezaugarri hauek dira FREMAPeko langileak bereizten dituztenak:

 • Profesionaltasuna: Giza Baliabideen kudeaketa politiketan jasotako trebakuntzaren, eskarmentuaren eta garapen profesionalaren aldeko jarreraren ondorio gisa.
 • Erabateko arreta emateko gaitasuna: Zerbitzu-ematean esku hartzen duten arlo guztien (Prebentzio arloa, Osasun arloa eta Kudeaketa arloa) lankidetzari esker lortzen dena, helburu bat bera edukita: pazienteei, enpresa mutualistei eta laguntzaileei eurei egokitutako eta behar bezala koordinatutako arreta ematea.
 • Zerbitzu emateko joera: Zerbitzu bikaina eman ahal izateko, arduraz eta kontu handiz aritzea beharrezkoa dela barneratuta.

FREMAPen jakitun gara, gure jardunean onenak izaten jarraitzeko, oinarri-oinarrizkoa dela gure langileek horrelako balioekin bat egitea. Horrexegatik, FREMAPen lan-giro aproposa sortzearen alde gaude: lan-baldintzak hobetuz, laneko osasuna zainduz eta garapen profesionala eta pertsonala sustatuko duten ekintzak bideratuz. Langileek FREMAPen konpromisoa bere egin dezatela nahi dugu.

Aukeraketa eta harrera prozesuak zaintzea

Profesionalik onenak gurera ekartzeko asmoz, FREMAPen, langile berriak aukeratzeko prozesuak gardentasunean, objektibotasunean eta eta aukera-berdintasunean oinarrituta bideratzen dira. Langile berriak gure artean ditugula, haien integrazioaz arduratzen gara, gertu-gertuko informazioa, laguntza eta prestakuntza ematen baitiegu.

FREMAPek inprimakia online jartzen du hautagai izan nahi dutenen eskura. Bertan, Curriculum Vitaea utz dezakete, antolatzen diren aukeratze-prozesuetan parte hartzeko.

Enplegu egonkorrak

FREMAPen kontratu iraunkorren alde egiten dugu. Halakoak sustatuz, langileen garapen pertsonala eta profesionala erraztuko duen lan esparru egonkorra bermatu nahi baitugu.

Prestakuntza

FREMAPeko langileak etengabeko prestakuntzako politikez baliatzen dira; euren premien arabera, enpresaren xedeak aintzat hartuta, eta, betiere, langileen gaitasunak etengabe garatzea helburu izanda.

Garapen profesionala

FREMAPek oso kontuan hartzen du langileen hazkunde profesionala. Horregatik, bidea errazten die lanpostuari lotutako ardura gero eta handiagoa bere gain har dezaten. Horren arabera:

 • Erantzukizun handiko lanpostuak barne-sustapen bidezko prozesuekin betetzen dira; FREMAPeko profesionalekin, alegia.
 • Kudeaketa lanpostuetan aldi ezberdinak aurreikusita daude, langileek jakintzak, eskarmentua eta gaitasunak bereganatu ahala.
 • FREMAPen osasun zerbitzuetako langileen profesionaltasuna eta garapen profesionala guztiz bermatuta dago, haien ikasketek eta ibilbideek erakusten duten bezala.

Langileen parte-hartzea Erakundearen kudeaketan

FREMAPek langileek parte har dezaten bultzatzen du, bai batzordeetan, bai sortutako lantaldeetan. Batzuk zein besteak, erakundearen kudeaketa hobetzeko osatzen dira; horregatik da hain garrantzitsua langileen ideiak eta ekimenak halakoetan aintzat hartzea.

FREMAPen beste ardura nagusietako bat zera da, Erakundearen baitan ezarritako komunikazio eta informazio-trukerako bitarteak egokiak izatea, denen arteko hartu-emanak ezin errazago bidera daitezen.

Gizarte-gaiekiko jarrera

 • FREMAPek ezintasun bat dutenei laguntzen die, berregokitze fisikorako bideak eskainiz eta laneratzea erraztuz. Gainera, Erakundearen baitan lanpostua lortzeko lehentasuna dute, eta instalazioak irisgarriago egin dira, FREMAPek eurekin hartutako konpromisoaren seinale.
 • FREMAPek aukera-berdintasuna eta aniztasuna sustatzen ditu, eta diskriminazio mota guztiak baztertzen ditu: jatorria, sexua, arraza edo erlijioa aitzakia hartuta bideratzen dena, edo alderdi sozialen inguruan egiten dena (kausa ekonomikoak, ideologiazkoak, politikoak edo sindikalak tarteko).
 • FREMAPek bere langileen bizi-kalitatea hobetzen du, familia barneko bizitza eta lanekoa bateragarri egiteko.
 • FREMAPek bere langileen osasuna zaintzen du; horretara, enpresaren kudeaketa osokoaren barne, lan-arriskuak prebenitzen ditu, lan-ingurune osasungarria eta segurua lortze aldera.
 • FREMAPek konpromisoa hartzen du bere gain, langileen artean elkartasuna, erantzukizun-sentimendua eta gizartearen aldeko parte-hartzea sustatzeko. Gizarte Ekintzako Batzordea arduratzen da lan horretaz. Bere xedeari jarraituta, baztertuta dauden kolektiboei arreta egitea, alegia, Erakundeko kide guztien esku-hartze estrategikoa lortzeko ekintzak garatzen ditu.