Ezagutu gaitzazu

Gizarte Erantzukizun Korporatiboa

Orrialdearen edukia

Hemen jasota dago FREMAPek jasangarritasunaren inguruan duen konpromisoa: FREMAPen Enpresako kulturaren agiria pdf formatuan Esteka hau leiho berri batean irekiko da eta FREMAPen 2015-2017 Plan Estrategikoan etorkizunari begira egiten da, sozietatearen aurreratzearen gure jokaera arduradunean lagunduz, Ardura eta Gizarte-Ekintza arduradunean oinarrituta.

FREMAPek Gizarte Erantzukizuna bere konpromiso boluntario eta arduratsua bezala ulertzen du, bere legezko beharretatik haratago. Gizarte erantzunkizuna bere interes taldeetako espektatiben kudeaketan integratuz, gizartearen osasunean, garapen jasangarrian eta gizartearen ongizatean laguntzen dute.

Gizarte Erantzukizunaren Politika

Enpresako kultura eta Jokabide-Kodea, FREMAPen Plan Estrategikoaren ildoari jarraituta, Gizarte Erantzukizunaren Politika sortzeko baliagarriak izan dira. Izan ere, Politika hori FREMAPen jarduna arautzen duten ildo nagusiez eta helburu orokorrez osatuta dago, bere interes-taldeekiko duen erantzukizunari dagokionez.

Beraz, FREMAPek, Gizarte Erantzukizunaren Politikan jasota utzi duenez, ondoko konpromiso hauek hartzen ditu bere gain:

 • Legedia nazionala eta nazioarteko legedia betetzea, betearaztea eta hedatzea, Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalean eta Hitzarmen Mundialeko Printzipioetan aitortutako eskubideen errespetua bere gain hartuz.
 • Enpresaren kudeaketa gardena, etikoa eta arduratsua egitea, eraginkortasun eta efizientzia irizpideekin, jarduera gizarte erantzukizunarekin bateragarri eginez.
 • Bere enplegatuei lan-ingurune seguru bat bermatzea eta osasungarria. Aukera-berdintasuna, pribatutasuna, iritzi askatasuna eta bidezko ordainketa errespetatzea eta laneko jazarpen mota guztiak saihestea.
 • Enplegu-egonkortasuna bultzatzea, bizitza pertsonalaren eta lan bizitzaren arteko adiskidetzea erraztea, langileen garapen pertsonala eta profesionala errazten duen prestakuntza sustatzea, langiro on bat mantenduz.
 • Langileen arteko elkartasuna eta gizarte erantzunkizuna sustatzea, beraien kezka sozialen garapena eta boluntariotza ekintzetan parte hartzea erraztuz.
 • Bezeroei zerbitzu bikaina eskaintzea; bere osotasunean ulertuta, osasunari eragiten dioten arriskuei eta horien ondorioei buruzko aholkua ematea eta, horrez gain, osasun-laguntza ematea eta diru-prestazioak kudeatzea ere.
 • Erabilgarri dauden giza baliabide eta baliabide tekniko guztiak bezeroen eskura jartzea eta datuen pribatutasunaren konfidentzialtasuna eta errespetua bermatzea, iradokizunak eta erreklamazioak zuzentzeko bideak sortuz.
 • Zure hornitzaileen kudeaketa sozialki ardduratsua izatea sustatu, elkarrekiko onuragarriak, adeitsuak eta zintzoak diren harremanak ezartzea eta datuen beharrezko konfidentzialtasuna eta pribatutasunarekiko errespetua mantentzea.
  Komunikazio eta elkarrizketarako bide bat mantentzea interes talde desberdinekin, gardentasun eta kooperazio sustapeneko irizpiderekin.
 • Ingurumena errespetatzen duen jarrera bat mantentzea, ahal den neurrian, bere jardueratik eratorritako arriskuen eragina mugatuz eta interes-talde guztietan garapen jasangarriko baloreak sustatuz.
 • Pertsona minusbaliatuak babestea, berregokitzapen fisikoa eta hauen birlaneratzea eskainiz. Hau gizarte-laguntzako eta berregokitzapen profesionaleko gure zerbitzuen eta Prestazio Berezien Funtsaren laguntzen bidez egiten da.
 • Gizarte erantzukizun etengabeko hobekuntza lortzea baimentzen duen kudeadeta sistema bat garatzea.

FREMAPek oro har interes talde hauekin egin ohi du lan eta sinatu ohi ditu itunak:

 • Herri Administrazioa
 • Gobernu-organoak eta Parte-hartzea
 • Langileak
 • Enpresa Mutualistak
 • Langileak
 • Laneko aholkularitzak
 • Hornitzaileak
 • Mutuen sektorea
 • Enpresako erkidegoak, Profesionalak, Zientzialariak, Hezkuntzak eta Sindikalak
 • Elkartea
FREMAP interes-taldeak

Enpresako kultura eta Jokabide-Kodea

Enpresa-kulturaren dokumentuan, FREMAPek erakundeko kideek onartzen dituzten printzipioak azaltzen ditu. Printzipio horiek identifikatzen dute enpresa, hain zuzen, eta besteengandik bereizten dute. Gainera, langileen eta enpresaren arteko zein enpresaren eta gizartearen arteko harremana horien arabera garatzen da.

El Jokabide-Kodea en 
pdf Este enlace se abrirá en una ventana 
emergente -n, berriz, garatzen dugun jardueraren ondorioz gure eraginpean daudenekin mantendu beharreko jokabidea jasotzen da:

 • Langileak.
 • Bezeroak.
 • Hornitzaileak.
 • Lehiakideak.
 • Administrazio Publikoak eta Gizartea.

Berdintasuna FREMAPen

FREMAPek Berdintasun plana eskuragarri du. Dokumentu horretan, enpresak berdintasunarekiko eta pertsonarekiko hartu duen konpromisoa berresten du, Gizartearen eta, horrenbestez, Enpresaren funtsezko muina delako uste osoa baitu. Aipatutako planean konpromiso hori eraginkor bilakatzeko neurri zehatzak ezartzen dira.

Era horretan, data horretara arte Enpresa Kultura Dokumentuan eta Jokabide Kodean bildutako baloreek garapen esparru zehatza daukate.

Bequal ziurtagiria

Bequal Fundazioak trebatutako eta homologatutako ikuskariek FREMAP ebaluatu dute, adierazle ereduaren eta egiaztapen iturrien arabera, 2013ko urtarrilaren 31n antolatutako Bequal Fundazioaren Patronatuak ontzat emana, eta Bequal Plus kalifikazioa lortu du.

Ikusi Bequal ziurtagiria pdf formatuan Esteka leiho berri batean irekiko da

Munduko Ituna, NBE

FREMAPek bat egin du Munduko Itunarekin, NBE ren The Global Compact deritzonarekin, 2002. urtetik aurrera. Atxikimendu horrekin, FREMAPek konpromisoa hartu du garatzen dituen jardueretan Itunaren hamar Printzipioak bere borondatez ezartzeko. Hartara, giza eta gizarte eskubideenganako errespetua, ingurumenarekiko errespetua eta ustelkeriaren aurkako ekintzak bere jardunean integratuko ditu, enpresa arloko interesak gizarte zibilaren balioekin bateragarri egiteko.

Printzipioak:

 • Enpresek, beraien eragin eremuaren barruan, internazionalki ezagunak diren funtsezko giza eskubideen babesa lagundu eta errespetatu behar dute.
 • Enpresek ziurtatu beharra dute euren langileek giza eskubideak urratzen diren inolako ekintzatan laguntzen ez dutela.
 • Enpresek afiliazio askatasuna eta negoziazio kolektiborako eskubide efektiboaren onarpena sostengatu behar dute.
 • Enpresek, bortxazko lanak edo menpez egindako edozein eratako lanen ezabapena sostengatu behar dute.
 • Enpresek, haur lanaren deuseztapena sostengatu behar dute.
 • Enpresek, lanbide eta okupazioan, diskriminazio praktiken abolizioa sostengatu behar dute.
 • Enpresek, ingurumena babestuko duen prebentzio ikuspuntua mantendu beharko dute.
 • Enpresek, ingurumenarekiko erantzukizuna handituko dituzten ekimenen bultzatzea sustatu behar dute.
 • Enpresek, ingurumena errespetatzen duten teknologien zabaltzea eta garapena lagundu behar dute.
 • Enpresek, era guztietako ustelkeriaren aurka lan egin behar dute, estortsioa eta eroskeria barne.

Kontsultatu FREMAPen aurrerapausoei buruzko txostena pdf formatuan Esteka hau leiho berri batean irekiko da Munduko Itunaren webgunean argitaratua, NBE (The Global Compact).

Garapen jasangarrirako helburuak

2016an jarri ziren indarrean garapen jasangarrirako helburuak (GJH); haien asmoa da 2030erako pobrezia eta gosea desagerraraztea. Pertsonak eta planeta lotzean, beharrezkotzat jo da lurrerako, ozeanoetarako eta ibaietarako ere helburuak ezartzea.

Hauek Garapen jasangarrirako helburuek (GJH) mundu osoari ohartarazi nahi diote neurriak hartu behar direla pobrezia desagerrarazteko, planeta babesteko eta pertsona guztiak bakean eta oparotasunean biziko direla bermatzeko.

FREMAPek, Munduko Itunarekin hartutako konpromisoa dela eta, 17 helburu horiek babestu, landu eta zabaltzen ditu. Garapen jasangarrirako helburuek (GJH).

Enpresa sektorea funtsezkoa da helburuak gauza daitezen. Garapen jasangarrirako helburuek (GJH)Hori dela eta, FREMAP, Gizarte Segurantzaren mutualitate kolaboratzaile gisa, gizartearen garapen jasangarria ahalbidetzen saiatuko da bere jardueraren bidez.

 • 1. xedea: Pobrezia mota guztiak desagerraraztea mundu osoan.
 • 2. xedea: Gosearekin amaitzea, elikagaien segurtasuna eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.
 • 3. xedea: Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.
 • 4. xedea: Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.
 • 5. xedea: Genero berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.
 • 6. xedea: Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.
 • 7. xedea: Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.
 • 8. xedea: Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu betea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.
 • 9. xedea: Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.
 • 10. xedea: Herrialde bakoitzeko eta herrialdeen arteko desberdintasunak murriztea.
 • 11. xedea: Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izan daitezen lortzea.
 • 12. xedea: Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.
 • 13. xedea: Neurri urgenteak hartzea klima aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko.
 • 14. xedea: Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrian erabiltzea garapen jasangarriari begira.
 • 15. xedea: Lehorreko ekosistemak babestea, leheneratzea eta modu jasangarrian erabil daitezen sustatzea; basoak modu jasangarrian kudeatzea; basamortu bihurtzearen aurka borrokatzea; lurren degradazioa etetea eta eraldatzea; eta biodibertsitatearen galera gelditzea.
 • 16. xedea: Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.
 • 17. xedea: Ezarpen baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.

Gizarte Ekintza

FREMAPek elkarlanerako eremuak sortzea ahalbidetzen du, langileek boluntario izan nahi duten gizarte proiektuak garatu eta aurrera eramateko.

Elkartasun Proiektuen lehiaketa, hain zuzen ere, FREMAPen langileengan boluntariotza sustatzeak ekarri dituen emaitzetako bat da.

2015. urtean antolatu da Proiektu Solidarioen VII. Leihaketa, honako irabazleekin:

FREMAPek bideratzen duen Gizarte Ekintzaren alderik praktikoena eta ikuserrazena elkartasun kanpainen sustapena da. Kanpaina horien bitartez, boluntario izan nahi dutenek, euren auzo eta inguruetako zein garapen bidean dauden herrialdeetako egoera hobetzeko eta aurrerabidean laguntzeko ekimenetan parte har dezakete.

PDF dokumentuen inguruko informazioa: PDF artxiboak zuzenki ikusi ahal izateko beharrezko ada programa instalatuta izatea Acrobat Reader Esteka leiho berri batean irekiko da Adoberena.