Ezagutu gaitzazu

Gizarte erantzukizun enpresariala

Orrialdearen edukia

FREMAPek jasangarritasunarekiko duen konpromisoa gure FREMAPeko Enpresako Kultura Dokumentuan jasotzen da, eta etorkizunera aldera aurreikusten da FREMAPen 2018-2021 Plan Estrategikoan. Gure jarduera arduratsuarekin gizartearen garapenari laguntzen diogu, Erantzukizunean eta Gizarte-ekintza konprometituan oinarrituta.

FREMAPek Gizarte Erantzukizuna bere konpromiso boluntario eta arduratsua bezala ulertzen du, bere legezko beharretatik haratago. Gizarte erantzunkizuna bere interes taldeetako espektatiben kudeaketan integratuz, gizartearen osasunean, garapen jasangarrian eta gizartearen ongizatean laguntzen dute.

Gizarte Erantzukizunaren Politika

Enpresako kultura eta jokabide-kode arduratsuko printzipioek, FREMAPen plan estrategikoaren ildoari jarraituz, Gizarte Erantzukizuneko Politikaren definizioa sortu dute: FREMAPen jarduna arautzen duten ildo nagusiez eta helburu orokorrez osatuta dago, bere interes-taldeekiko duen erantzukizunari dagokionez.

Beraz, FREMAPek, Gizarte Erantzukizunaren Politikan jasota utzi duenez, ondoko konpromiso hauek hartzen ditu bere gain:

 • Legedia nazionala eta nazioarteko legedia betetzea, betearaztea eta hedatzea, Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalean eta Hitzarmen Mundialeko Printzipioetan aitortutako eskubideen errespetua bere gain hartuz.
 • Enpresaren kudeaketa gardena, etikoa eta arduratsua egitea, eraginkortasun eta efizientzia irizpideekin, jarduera gizarte erantzukizunarekin bateragarri eginez.
 • Bere enplegatuei lan-ingurune seguru bat bermatzea eta osasungarria. Aukera-berdintasuna, pribatutasuna, iritzi askatasuna eta bidezko ordainketa errespetatzea eta laneko jazarpen mota guztiak saihestea.
 • Enplegu-egonkortasuna bultzatzea, bizitza pertsonalaren eta lan bizitzaren arteko adiskidetzea erraztea, langileen garapen pertsonala eta profesionala errazten duen prestakuntza sustatzea, langiro on bat mantenduz.
 • Langileen arteko elkartasuna eta gizarte erantzunkizuna sustatzea, beraien kezka sozialen garapena eta boluntariotza ekintzetan parte hartzea erraztuz.
 • Bezeroei zerbitzu bikaina eskaintzea; bere osotasunean ulertuta, osasunari eragiten dioten arriskuei eta horien ondorioei buruzko aholkua ematea eta, horrez gain, osasun-laguntza ematea eta diru-prestazioak kudeatzea ere.
 • Zure bezeroen eskura dauen giza-baliabide eta baliabide tekniko guztiak eskuragarri jarri eta hauen datuen pribatutasunaren konfidentzialtasuna eta errespetua bermatu, iradokizunak eta erreklamazioak kanalizatzeko bideak sortuz.
 • Zure hornitzaileen kudeaketa sozialki ardduratsua izatea sustatu, elkarrekiko onuragarriak, adeitsuak eta zintzoak diren harremanak ezartzea eta datuen beharrezko konfidentzialtasuna eta pribatutasunarekiko errespetua mantentzea.
  Interes-talde desberdinekin elkarrizketa eta komunikazio-kanal bat mantentzea, gardentasun eta lankidetza sustapen irizpideekin.
 • Ingurumena errespetatzen duen jarrera bat mantentzea, ahal den neurrian, bere jardueratik eratorritako arriskuen eragina mugatuz eta interes-talde guztietan garapen jasangarriko baloreak sustatuz.
 • Pertsona minusbaliatuak babestea, berregokitzapen fisikoa eta hauen birlaneratzea eskainiz. Hau gizarte-laguntzako eta berregokitzapen profesionaleko gure zerbitzuen eta Prestazio Berezien Funtsaren laguntzen bidez egiten da.
 • Gizarte erantzukizun etengabeko hobekuntza lortzea baimentzen duen kudeadeta sistema bat garatzea.

Hona hemen FREMAPekin orokorrean zein modu jarraituan aliantzak eta elkarlanerako programak bideratzen dituzten taldeak:

 • Herri Administrazioa
 • Gobernu-organoak eta Parte-hartzea
 • Langileak
 • Enpresa Mutualistak
 • Langileak
 • Laneko aholkularitzak
 • Hornitzaileak
 • Mutuen sektorea
 • Enpresako erkidegoak, Profesionalak, Zientzialariak, Hezkuntzak eta Sindikalak
 • Elkartea
FREMAP interes-taldeak

Enpresako kultura eta Jokabide-Kodea

FREMAPen Enpresako kulturaren agiria pdf formatuan Esteka hau leiho berri batean irekiko da, erakundeko kideen artean partekatutako printzipio sorta deskribatzen da. Bertan enpresa besteengandik bereizten duena azaltzen da, baita langile eta enpresaren arteko eta enpresa eta gizartearen arteko harremana ere.

El Jokabide-Kodea en 
      
      pdf Este enlace se abrirá en una ventana 
      
      emergente gure jarduerak eragindakoen aurrean bete beharreko jokaera arauak jasotzen ditu, gure intereseko taldeenak, bereziki.

Berdintasuna FREMAPen

FREMAPek Berdintasun plana eskuragarri du. Dokumentu horretan, enpresak berdintasunarekiko eta pertsonarekiko hartu duen konpromisoa berresten du, Gizartearen eta, horrenbestez, Enpresaren funtsezko muina delako uste osoa baitu. Aipatutako planean konpromiso hori eraginkor bilakatzeko neurri zehatzak ezartzen dira.

Modu horretan data horretara arte enpresaren kulturaren eta jokabide-kode arduratsuko printzipioen dokumentuan jasota zeuden baloreek garapen marko espezifikoa dute.

Munduko Ituna, NBE

FREMAPek bat egin du Munduko Itunarekin, NBE ren The Global Compact deritzonarekin, 2002. urtetik aurrera. Atxikimendu horrekin, FREMAPek konpromisoa hartu du garatzen dituen jardueretan Itunaren hamar Printzipioak bere borondatez ezartzeko. Hartara, giza eta gizarte eskubideenganako errespetua, ingurumenarekiko errespetua eta ustelkeriaren aurkako ekintzak bere jardunean integratuko ditu, enpresa arloko interesak gizarte zibilaren balioekin bateragarri egiteko.

Printzipioak:

 • Enpresek, beraien eragin eremuaren barruan, internazionalki ezagunak diren funtsezko giza eskubideen babesa lagundu eta errespetatu behar dute.
 • Enpresek ziurtatu beharra dute euren langileek giza eskubideak urratzen diren inolako ekintzatan laguntzen ez dutela.
 • Enpresek afiliazio askatasuna eta negoziazio kolektiborako eskubide efektiboaren onarpena sostengatu behar dute.
 • Enpresek, bortxazko lanak edo menpez egindako edozein eratako lanen ezabapena sostengatu behar dute.
 • Enpresek, haur lanaren deuseztapena sostengatu behar dute.
 • Enpresek, lanbide eta okupazioan, diskriminazio praktiken abolizioa sostengatu behar dute.
 • Enpresek, ingurumena babestuko duen prebentzio ikuspuntua mantendu beharko dute.
 • Enpresek, ingurumenarekiko erantzukizuna handituko dituzten ekimenen bultzatzea sustatu behar dute.
 • Enpresek, ingurumena errespetatzen duten teknologien zabaltzea eta garapena lagundu behar dute.
 • Enpresek, era guztietako ustelkeriaren aurka lan egin behar dute, estortsioa eta eroskeria barne.

Kontsultatu FREMAPen aurrerapausoei buruzko txostena Esteka hau leiho berri batean irekiko da Munduko Itunerako web orrian, NBE (The Global Compact).

Garapen jasangarrirako helburuak

2016an jarri ziren indarrean garapen jasangarrirako helburuak (GJH); haien asmoa da 2030erako pobrezia eta gosea desagerraraztea. Pertsonak eta planeta lotzean, beharrezkotzat jo da lurrerako, ozeanoetarako eta ibaietarako ere helburuak ezartzea.

Estos Garapen jasangarrirako helburuek (GJH) mundu osoari ohartarazi nahi diote neurriak hartu behar direla pobrezia desagerrarazteko, planeta babesteko eta pertsona guztiak bakean eta oparotasunean biziko direla bermatzeko.

FREMAPek, Munduko Itunarekin hartutako konpromisoa dela eta, 17 helburu horiek babestu, landu eta zabaltzen ditu. Garapen jasangarrirako helburuek (GJH).

Enpresa sektorea funtsezkoa da helburuak gauza daitezen. Garapen jasangarrirako helburuek (GJH)Hori dela eta, FREMAP, Gizarte Segurantzaren mutualitate kolaboratzaile gisa, gizartearen garapen jasangarria ahalbidetzen saiatuko da bere jardueraren bidez.

 • 1. xedea: Pobrezia mota guztiak desagerraraztea mundu osoan.
 • 2. xedea: Gosearekin amaitzea, elikagaien segurtasuna eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.
 • 3. xedea: Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.
 • 4. xedea: Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.
 • 5. xedea: Genero berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.
 • 6. xedea: Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.
 • 7. xedea: Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.
 • 8. xedea: Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu betea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.
 • 9. xedea: Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.
 • 10. xedea: Herrialde bakoitzeko eta herrialdeen arteko desberdintasunak murriztea.
 • 11. xedea: Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izan daitezen lortzea.
 • 12. xedea: Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.
 • 13. xedea: Neurri urgenteak hartzea klima aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko.
 • 14. xedea: Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrian erabiltzea garapen jasangarriari begira.
 • 15. xedea: Lehorreko ekosistemak babestea, leheneratzea eta modu jasangarrian erabil daitezen sustatzea; basoak modu jasangarrian kudeatzea; basamortu bihurtzearen aurka borrokatzea; lurren degradazioa etetea eta eraldatzea; eta biodibertsitatearen galera gelditzea.
 • 16. xedea: Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.
 • 17. xedea: Ezarpen baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.

Gizarte Ekintza

FREMAPek elkarlanerako eremuak sortzea ahalbidetzen du, langileek boluntario izan nahi duten gizarte proiektuak garatu eta aurrera eramateko.

Elkartasun Proiektuen lehiaketa, hain zuzen ere, FREMAPen langileengan boluntariotza sustatzeak ekarri dituen emaitzetako bat da.

2017an, Proiektu Solidarioen VIII. Lehiaketa izan da, eta hauek izan dira irabazleak:

 • Paz y Bien elkartea Esteka hau leiho berri batean irekiko da bere "Zentzuen Aretoa" proiektuarekin, desgaitasuna duten pertsonen estimulazio multisensorialerako.
 • AFANAS elkartea Esteka hau leiho berri batean irekiko da bere "Ikasgela Multisensoriala" proiektuarekin, desgaitasuna duten pertsonen estimulazio multisensorialerako.
 • Pequeño Deseo fundazioa Esteka hau leiho berri batean irekiko da eta bere "Lagun Egiguzu Amets Egiten" proiektua, gaixotasun kroniko bat sufritzen duten edo iragarpen txar bat duten Valentziako Erkidegoko umeen nahiak betetzeko.

FREMAPek bideratzen duen Gizarte Ekintzaren alderik praktikoena eta ikuserrazena elkartasun kanpainen sustapena da. Kanpaina horien bitartez, boluntario izan nahi dutenek, euren auzo eta inguruetako zein garapen bidean dauden herrialdeetako egoera hobetzeko eta aurrerabidean laguntzeko ekimenetan parte har dezakete.

Ingurumen-kudeaketa

FREMAPek konpromisoa du, bere egiteko, ikuspegi eta baloreen arabera, bere kudeaketa eredua mantentzeko eta hobetzeko, horretarako etengabeko hobetzean eta berrikuntzan oinarrituz, eta horretan faktore gakoak dira bikaintasuna zerbitzuan eta kudeaketan, indarrean dagoen esparru legegilearen barruan.

Ingurumen politika pdf formatuanEsteka hau leiho berri batean irekiko da bere helburua da FREMAP orientatzen duten jarduketa printzipioak finkatzea gai horretan bere estrategia garatzeko eta horrela bere ingurumen-jarduera hobetzea eta gizartearen garapenean laguntzea ahalbidetzen dio gizarte-erantzukizunean oinarrituz, eta nteres talde nagusien aurreikuspen eta interesei erantzuten die.

Politika babesteko FREMAPek zuzendaritzak bultzatutako eta ingurumen-kontzeptuak integratzen dituen kudeaketa sistema bat du eta horrek ikuspegi sistematikoa gehitzen dio ingurumenaren kudeaketari. Aipatutako kudeaketa sistema finkatu, ezarri eta hobetzeko, erreferentzia gisa UNE-EN 14001:2015 arauaren estandarra jarraitzen da.

Ingurumen jardubide egokien adibide dira hurrengoak:

 • FSC ziurtagiria paper arduradunean
 • Ingurumenarekin arduratsuak diren erosketak
 • Sortutako, osasuntzu, arriskutsu eta etxeko hondakin guztien bereizketa eta kudeaketa
 • Ambilamp enpresarekin hitzarmena lanparen, fluoreszenteen eta argien kudeaketarako
 • Ecopilas enpresarekin hitzarmena pilen eta baterien kudeaketarako

PDF dokumentuen inguruko informazioa: PDF artxiboak zuzenki ikusi ahal izateko beharrezko ada programa instalatuta izatea Acrobat Reader Esteka leiho berri batean irekiko da Adoberena.