Ezagutu gaitzazu

Gardentasuna

Orrialdearen edukia

Erakundeari eta antolaketari buruzko informazioa

Goi kargudunen ordainsariak

Gobernu organoak eta ordezkapena

Mutualitatearen gobernu eta partaidetza organoetako kideek edo haien ordezkariek ez dute ordainsaririk jasotzen, indarreko legerian ezarritakoaren arabera. Otsailaren 4ko TIN/246/2010 Aginduan adierazitakoari jarraiki, 2017an ordain hauek jaso ahal izango dituzte organo horien bilera bakoitzera joateagatik:

  • Zuzendaritza Batzordea: 832,31 €.
  • Kontrol eta Segimendu batzordea: 563,54 €.
  • Prestazio Berezien Batzordea: 691,85 €.

Zuzendari kudeatzailea

2017ko ekitaldiko ordainsariak, lege hauetan ezarritakoaren arabera: Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrari buruzko testu bategina aldatzen duen abenduaren 26ko 35/2014 Legearen 4. artikulua, lan istripuen eta gaixotasun profesionalen mutualitateen araubideari juridikoari buruzkoa; eta Gizarte Segurantzaren mutualitate kolaboratzaileen sailkapena onartzen duen 2015eko urtarrilaren 2ko agindu jakinarazia.

  • Oinarrizko ordainsaria: 106.050€.
  • Postuaren osagarria: 63.630 €.
  • Aldakorra, Zuzendaritza Batzordeak ezarritako helburuen arabera jasoko lukeen gehienezkoa: 42.420 €.
  • Hiru urtetan erregularizatu beharreko gehiegizkoa 1/3: 4.792,87 €.

Araudi aplikagarria

Informazio ekonomikoa, aurrekontuena eta estatistikoa

Informazio eskubidea

FREMAPek postontzi bat du erabiltzaileen eskura, galderak edo iradokizunak egin ditzaten. Harremanetan jarri FREMAPekin para gure postontziaren bidez iradokizunak adierazi

Gardentasunaren legea

19/2013 Legea, abenduaren 9koa, Gardentasunari, Informazio Publikoa Eskuratzeko Bideari eta Gobernu Onari buruzkoa, 2014ko abenduaren 11n sartu zen indarrean. Lege hori Gizarte Segurantzako lan istripuen eta gaixotasun profesionalen mutualitateei aplikatzen zaie. Gardentasun Legeari buruzko informazio gehiago. pdf formatuanEsteka hau leiho berri batean irekiko da.