Ezagutu gaitzazu

Gardentasuna

Orrialdearen edukia

Erakundeari eta antolaketari buruzko informazioa

Goi kargudunen ordainsariak

Gobernu organoak eta ordezkapena

Mutualitatearen gobernu eta partaidetza organoetako kideek edo haien ordezkariek ez dute ordainsaririk jasotzen, indarreko legerian ezarritakoaren arabera. Otsailaren 4ko TIN/246/2010 aginduan ezarritakoari jarraiki, 2018 urtean konpentsazio hauek jasoko dituzte adierazitako organoen bilera bakoitzera joaten badira:

  • Zuzendaritza Batzordea: 841,47 €.
  • Prestazio Berezien Batzordea: 699,46 €.
  • Kontrol eta Segimendu batzordea: 569,74 €.

Zuzendari kudeatzailea

Ordainsariak 2018ko ekitaldia, abenduaren 26ko 35/2014 Legeko 4. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bategina aldatzen duena eta Lan-istripu eta Gaixotasun Profesionalen Mutuen araubide juridikoarekin erlazionatua, baita 2015eko urtarrilaren 2an Komunikatutako Agindua, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean dauden Mutua Kolaboratzaileen sailkapena onartzen duena.

  • Oinarrizko ordainsaria: 107.110,50 €.
  • Postuaren osagarria: 64.266,30 €.
  • Aldakorra, Zuzendaritza Batzordeak ezarritako helburuen arabera jasoko lukeen gehienezkoa: 42.844,20 €.

Araudi aplikagarria

Informazio ekonomikoa, aurrekontuena eta estatistikoa

Informazio eskubidea

FREMAPek postontzi bat du erabiltzaileen eskura, galderak edo iradokizunak egin ditzaten. Harremanetan jarri FREMAPekin para gure postontziaren bidez iradokizunak adierazi

Gardentasunaren legea

19/2013 Legea, abenduaren 9koa, Gardentasunari, Informazio Publikoa Eskuratzeko Bideari eta Gobernu Onari buruzkoa, 2014ko abenduaren 11n sartu zen indarrean. Lege hori Gizarte Segurantzako lan istripuen eta gaixotasun profesionalen mutualitateei aplikatzen zaie. Gardentasun Legeari buruzko informazio gehiago. pdf formatuanEsteka hau leiho berri batean irekiko da.

​​​